Gestió de màrketing i comunicació

publicado en: Uncategorized 0

Assistir a la definició, organització, difusió i supervisió d’accions promocionals i esdeveniments, de plans de màrqueting i comunicació, I realitzar activitats auxiliars d’organització i seguiment al pla de mitjans, per llançar i perllongar l’existència de productes, serveis i marques, reforçant la imatge de l’organització, i utilitzant, si cal, la llengua inglesa.

Duració del curs: 730 hores

Ocupacions rel.lacionades:

 2651.1049 Tècnics en publicitat i/o rel.lacions públiques.

 2651.1067 Tècnics mitjans en publicitat i/o rel.lacions públiques.

 2652.1015 Tècnics superiors en publicitat i rel.lacions públiques, en general.

 3532.1013 Tècnics en organització de fires i esdeveniments.

 Organitzador d’esdeveniments de màrketing i comunicació.

 Assistent del Responsable de Producte.

 Tècnic en Màrketing.

 Auxiliar de mitjans a empreses de publicitat.

 Controlador de cursatge o emissió en mitjans de comunicació.