La nostra plataforma online és un sistema que permet l’execució de diverses aplicacions sota un mateix entorn, donant als usuaris la possibilitat d’accedir-hi a través de la xarxa

En utilitzar una plataforma on line, l’usuari no ha d’estar en un espai físic determinat, sinó que només necessita comptar amb connexió a internet, i pot realitzar el curs còmodament com i quan vulgui, només accedint a la nostra plataforma.