Confecció i publicació de pàgines web

Publicado en: Uncategorized 0

Crear i publicar pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats, segons les especificacions i condicions de “usabilitat” donades i realitzar els procediments d’instal·lació i verificació de les mateixes al servidor corresponent.

Duració del curs: 480 hores

Ocupacions rel.lacionades:

 Desenvolupador de pàgines web

 Mantenidor de pàgines web