L’Organització Internacional d’Estandardització (ISO) és una entitat no governamental formada per una xarxa d’instituts presents en 156 països. La seva missió és aconseguir un consens en les solucions aplicades per a complir amb les més altes exigències comercials i socials, beneficiant tant a les empreses com als clients.

Però, ¿en què consisteix específicament? Com es mesura la qualitat?

 La norma ISO 9001: 2008 es basa en el compliment d’un sistema de gestió de qualitat centrat en els elements d’administració i optimització amb què compta una empresa. Es promou un enfocament basat en processos que busca augmentar de forma constant la satisfacció del client. Les organitzacions que s’han adherit voluntàriament a aquest estàndard, reben un inspector ISO cada sis mesos, qui realitza una auditoria completa per assegurar-se que estiguin complint les condicions establertes per la norma.

MILLORA CONTÍNUA DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT

El disseny i implementació d’aquest sistema estarà influenciat per certes característiques de l’empresa, entre elles:

• El clima organitzacional.

• Les seves necessitats.

• Els productes que proveeix.

• Els processos que empra.

• La mida de la seva estructura organitzacional.

Perquè una organització treballi de forma eficient de realitzar activitats que utilitzen recursos, les quals es gestionen per obtenir resultats proporcionals a la inversió. Això és el que la norma entén com a processos, els quals es vinculen entre si per construir un model.

Aquests processos són diferents en cada empresa, però en termes generals, tots es poden analitzar sota la metodologia PHVA (Planificar, Fer, Verificar, Actuar). Aquesta consisteix en:

• Planificar: Establir els objectius i passos necessaris per arribar a resultats que compleixin amb els requisits del client i les polítiques de l’organització.

• Fer: Implementar els passos definits.

• Cal verificar: Realitzar un seguiment i mesurament per verificar que treballin d’acord a les polítiques, els objectius i els requisits prèviament establerts.

• Actuar: Buscar noves accions per millorar contínuament l’acompliment.

Aquest sistema enfocat en processos permet realitzar un control continu que emfatitza la importància del compliment dels requisits, l’aportació de cada etapa, el monitoratge de resultats i l’optimització contínua basada en mesuraments objectius.

REQUERIMENTS GENERALS DE LA NORMA

La norma descriu una llarga llista de requeriments per comprovar que l’empresa té l’habilitat d’oferir consistentment productes que compleixen amb els estatuts i regulacions establertes superdrol 10 mg en cada àrea. A més, ha de demostrar que compta amb un sistema orientat a millorar la satisfacció dels clients.

Tots els requeriments són genèrics, pel que poden ser aplicats a qualsevol organització, sense importar el seu tipus, mida, o rubro. En termes generals, l’organització com a conjunt ha d’establir, documentar, implementar i mantenir un sistema de gestió de la qualitat i millorar contínuament la seva eficàcia. Per aconseguir això, alguns dels requisits principals són:

1. Determinar els processos del sistema de gestió de la qualitat i la seva aplicació en diferents àrees de l’empresa.

2. Dissenyar la seqüència i interacció d’aquests processos.

3. Definir els criteris i mètodes que assegurin que l’operació i el control siguin eficaços.

4. Assegurar la disponibilitat de recursos i informació que donarà suport a les operacions i el seguiment.

5. Fer el seguiment, mesurament i l’anàlisi de resultats.

6. Implementar les accions necessàries per assolir els resultats planificats i la millora contínua d’aquests processos.

Per a cada un d’aquests punts ha un conjunt de requeriments específics que fixen les responsabilitats de les diferents parts de l’empresa. Si es volgués contractar externament algun d’aquests processos, l’organització que els contracti és responsable de controlar la qualitat d’ells.

En ADP ens trobem en el procés de certificació per a la implementació d’aquesta norma, el que ens permetrà donar suport a la qualitat del nostre treball, oferint als nostres clients una garantia addicional que ens mantindrà en una posició competitiva dins el mercat. Els detalls de la certificació estan disponibles al lloc oficial de l’organització.