Aquests cursos de formació estan dirigits directament als treballadors ocupats i desocupats que es financen a través de subvencions.

La formació d’oferta o formació subvencionada dóna suport a les empreses en la millora de la seva competitivitat i compleix amb les aspiracions de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors, els quals milloren les seves competències i habilitats per a l’exercici de la seva ocupació o per al seu pas a altres sectors emergents en els quals es crea ocupació.

Són programes de formació d’àmbit estatal, per a l’adquisició i millora de competències professionals relacionades amb els canvis tecnològics i la transformació digital, dirigits prioritàriament a les persones ocupades. Publicada al BOE Num. 128 de 26 de maig de 2018.

La sol·licitud de subvenció i gestió d’aquests ajuts es realitza a través d’una aplicació telemàtica que facilita i agilitza els tràmits i garanteix la seguretat i la confidencialitat de les comunicacions.

Els cursos de formació els oferim de manera gratuïta, ja que estem inscrits en el registre de centres i entitats de formació.