El Departament de Treball, Asumptes Socials i Famílies, a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), destina cada any una quantitat a la implementació d’accions de formació en sectors i en àrea prioritàries per a l’economia catalana (Programa FOAP).

El SOC prioritza la formació dels Col·lectius que tenen especials dificultats d’inserció en el Mercat de Treball, com les persones majors de 45 anys, en atur de llarga durada, sense Prestacions, joves menors de 30 anys i persones amb discapacitat.

Els Col·lectius prioritaris per participar en les accions formatives són aquells que tenen especials dificultats d’inserció en el Mercat de Treball i / o en situació de vulnerabilitat social (persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, persones majors de 45 anys i persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys).

També formen part del portal, els Col·lectius prioritaris les persones que no cobren prestacions per desocupació o que no tinguin dret a ella; les persones amb baixa qualificació professional; els joves menors de 30 anys; les persones beneficiàries dels programes PREPARA, Activació per a l’Ocupació i altres que comporten la obligacions o compromís de participar en cursos de formació per a l’ocupació, Dins de les polítiques actives d’ocupació.

El certificat de professionalitat és un document oficial que acredita a qui el s’obté que es competent professionalment per a desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació. Es a dir, que té els coneixements i habilitats per desenvolupar-la, de forma correcta i d’acord amb les exigències del Mercat.

Aquest certificat acredita les competències professionals d’una persona, independentment de si aquestes s’han obtingut a través de l’experiència professional o de la formació, tant formal com no formal.

 

 

MIRA ELS CURSOS QUE TENIM OBERTS ARA!