Política de privacitat

A través d’aquest lloc web no es recullen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.

Amb la finalitat d’oferir el millor servei i amb l’objecte de facilitar l’ús, s’analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants i la seva freqüència d’utilització. A aquests efectes, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) utilitza la informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d’Internet.

La AEPD no utilitza cookies per recollir informació dels usuaris, ni registra les adreces IP d’accés. Únicament s’utilitzen galetes pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que en ella existeixen).

El portal del qual és titular l’AEPD conté enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat són alienes a la de l’AEPD. En accedir a aquests llocs web vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vostè pot acceptar o rebutjar les galetes de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

Informació bàsica sobre protecció de dades

A continuació us informem sobre la política de protecció de dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Responsable del tractament

Les dades de caràcter personal que es puguin demanar directament de l’interessat seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament titularitat de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

La relació actualitzada de les activitats de tractament que l’AEPD porta a terme es troba disponible en el següent enllaç al registre d’activitats de l’AEPD.

Finalitat

La finalitat del tractament de les dades correspon a cadascuna de les activitats de tractament que realitza l’AEPD i que estan accessibles en el registre d’activitats de tractament

Legitimació

El tractament de les seves dades es realitza per al compliment d’obligacions legals per part de l’AEPD, per al compliment de missions realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits a l’AEPD, així com quan la finalitat del tractament requereixi el seu consentiment , que haurà de ser prestat mitjançant una clara acció afirmativa.

Podeu consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l’AEPD en el següent enllaç al registre d’activitats de l’AEPD.

Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d’arxius i documentació.

Comunicació de dades

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal, entre les quals poden estar les comunicacions al Defensor del Poble, jutges i tribunals, interessats en els procediments relacionats amb la reclamacions presentades.

Pot consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l’AEPD en el següent enllaç al registre d’activitats de l’AEPD.

Drets dels interessats

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments que de les seves dades que es duen a terme per l’AEPD.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan siguin procedents, davant l’Agència Espanyola de protecció de Dades, C / Jorge Juan, 6, 28001- Madrid oa l’adreça de correu electrònic dpd@agpd.es

Avis legal

Aquest portal, que el seu titular és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), amb NIF Q2813014D, domicili en el carrer Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid, i telèfon 901.100.099, està constituït pels llocs web associats als dominisaepd.es, sedeagpd.gob.es,tudecideseninternet.es y redipd.org.Propietat intel·lectual i industrial

El disseny del portal i els seus codis font, així com els logotips, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a l’AEPD i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Responsabilitat dels continguts

L’AEPD no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels quals pugui accedir-se al portal. L’AEPD tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que puguin estar vinculats o enllaçats des d’aquest portal.

L’AEPD es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, a fi de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.

L’AEPD no serà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada al portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats pel ús d’aquesta informació.

Reproducció de continguts

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats al portal. No obstant això, els continguts que siguin considerats com dades obertes a la seu electrònica, publicats segons el que preveu el Reial Decret 1495/2011, de 24 d’octubre, de desplegament de la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació del sector públic , per a l’àmbit del sector públic estatal, podran ser objecte de reproducció en els termes continguts en el següent Avís.

Seu electrònica

D’acord amb el que estableix l’article 7 del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, la AEPD es responsabilitza de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis a què es pugui accedir a través del seu seu electrònica ( https://sedeagpd.gob.es/).

Portal de transparència

A través de la informació publicada al portal de transparència, l’AEPD atén de forma periòdica i actualitzada el principi de publicitat activa establert per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb els mecanismes adequats per facilitar l’accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació, així com la seva identificació i localització.

Llei aplicable

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola.