Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

Publicado en: Uncategorized 0

Distribuir, reproduir i transmetre la informació i la documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d’acord amb instruccions o procediments establerts

Duració del curs: 390 hores

Ocupacions rel.lacionades:

 4423.1013 Operadors/es de central telefónica

 4424.1016 Teleoperadors/es

 4446.1010 Empleats/des de finestra de correus

 4412.1057 Recepcionistes-telefonistes en oficines, en general.

 4221.1011Classificadors/es-repartidors/es de correspondència.

 9431.1020 Ordenances.

 5500.1036 Taquillers/es.

 Auxiliar de serveis generales.

 Auxiliar d’oficina.

 Auxiliar d’arxiu

 Auxiliar d’informació