Confecció i publicació de pàgines web

Publicado en: Uncategorized 0

Mitjançant el Curs de confecció i publicació de pàgines web (IFCD0110) es pretén crear i publicar pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats, segons especificacions i condicions de «usabilitat» donades i realitzar els procediments d’instal·lació i verificació de les mateixes en el servidor corresponent.