Curs de treball en equip

Publicado en: Uncategorized 0

Curs subvencionat, presencial, per a aturats

 

 

Objectius:

 

Participar activament en un equip, interactuant amb els altres membres per tal d’aconseguir un objectiu comú.

 

Continguts:

Característiques del treball en equip

 

 • Què significa treballar en equip
 • Treball cooperatiu i treball col·laboratiu
 • Aspectes que faciliten el treball en equip
 • Aspectes que dificulten el treball en equip

Planificació del treball en equip

 

 • Determinar els objectius del grup
 • Elaboració del pla de treball
 • Distribució de rols i funcions i responsabilitats entre els membres de l’equip
 • Definir estratègies metodològiques individuals i grupals

Mecanismes de seguiment

 

 • Mecanismes de seguiment i coordinacií: les reunions
 • L’intercanvi d’informació sobre el progrés del grup
 • Mesures correctives ( aportar idees i modificar les propostes de treball)
 • Eines per identificar, analitzar i resoldre situacions problemàtiques i conflictes.

Avaluació de resultats

 

 • Autoavaluació sobre l’aportació i la participació en el grup
 • Avaluar l’efectivitat de l’equip i identificar, valorant els resultats obtinguts
 • Presentar els resultats de treball reslitzats