Curs de gestió auxiliar de personal

Publicado en: Uncategorized 0

Curs subvencionat, presencial, per a aturats.

 

Objectius i Beneficis del Curs de Gestió Auxiliar de Personal. MF0980_2 (ADGG0308):

 

Organitzar la informació referent als processos de captació, selecció, comunicació interna, formació, desenvolupament i compensació i beneficis, utilitzant les eines informàtiques adequades.

Preparar la documentació, els materials i altres elements necessaris en la selecció, formació i desenvolupament dels Recursos Humans, atenent a criteris i normes de qualitat.

Elaborar la documentació derivada del procés de contractació, finalització i altres variacions de la situació laboral utilitzant els mitjans informàtics més habituals.

Obtenir la documentació necessària per al pagament de les retribucions al personal, de la cotització a la Seguretat Social i de les retencions a compte de l’IRPF, demostrant rigorositat i contemplant la normativa corresponent.

Elaborar la documentació de control de les incidències relatives al desenvolupament de l’activitat laboral dels empleats observant la legislació vigent i les normes de comunicació interna establertes.

Utilitzar aplicacions de gestió de Recursos Humans, relacionades amb el control presencial, la tramitació dels contractes, del salari i de les cotitzacions, així com amb el seguiment de la formació dels empleats.

Sortides Professionals en acabar el Curs de Gestió Auxiliar de Personal. MF0980_2 (ADGG0308):

– Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments.

– Auxiliar administratiu de comptabilitat.

– Auxiliar administratiu de facturació.

– Empleat / a administratiu de serveis de personal.

– Auxiliar administratiu del departament de Recursos Humans.

Continguts del Curs de Gestió Auxiliar de Personal. MF0980_2 (ADGG0308):

 

Normativa laboral i d’organització de les relacions laborals a l’empresa.

El contracte de treball.

Retribució salarial i actuació davant la Seguretat Social.

Gestió de Recursos Humans.

Recomanacions per treure-li el màxim partit al Curs de Gestió Auxiliar de Personal. MF0980_2 (ADGG0308):

 

– Coneixements d’Excel a Nivell Usuari.