Mediació d’assegurances i reassegurances privades i activitats auxiliars

Publicado en: Uncategorized 0

Gestionar les activitats de mediació entre els prenedors d’assegurances o de reassegurances i assegurats d’una banda, i les entitats asseguradores o reasseguradores, autoritzades per exercir l’activitat asseguradora o reasseguradora privada, d’una altra, presentant, proposant i fent els treballs previs a … Llegir més

Operacions auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documents

Publicado en: Uncategorized 0

Realitzar operacions d’enregistrament de dades, així com transcriure, reproduir i arxivar la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, d’acord amb instruccions, normativa i procediments establerts, de manera coordinada i amb criteris de qualitat, productivitat, seguretat … Llegir més

1 2 3 4