Mediació d’assegurances i reassegurances privades i activitats auxiliars

Publicado en: Uncategorized 0

Gestionar les activitats de mediació entre els prenedors d’assegurances o de reassegurances i assegurats d’una banda, i les entitats asseguradores o reasseguradores, autoritzades per exercir l’activitat asseguradora o reasseguradora privada, d’una altra, presentant, proposant i fent els treballs previs a … Llegir més